Strona główna
Testy B2 - archiwum
Kontakt
Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
Zespół Lektorów
ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock
tel.: 24 367-21-62
Aktualności
1. Dokładne listy z podaniem godziny i numeru sali będą wywieszone w środę 28.01.2015. 2. Do egzaminu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy mają zaliczone wszystkie trzy moduły.
Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu B2 w poniedziałek 01.09.2014
Do egzaminu B2 w sesji zimowej 2013-14 przystępują studenci semestru V WBMiP (termin pierwszy), a także studenci III semestru KNEiS (termin pierwszy), oraz studenci starszych roczników, jeśli dotychczas nie zdali części pisemnej.